Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt gminy Leszno ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: ) z wykorzystaniem formularza konsultacji stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016 r.

Konsultacje odbędą się w terminie od 20 październik 2021 r. do 3 listopada 2021 r.

Więcej informacji: www.bip.gminaleszno.pl