Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 18.10.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomoc udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. 2 300 mb w Gminie Leszno”;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nazwy ulicy we wsi Powązki, Gmina Leszno;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/298/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie posiedzenia.