Ośrodek Pomocy Społecznej

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Opieka wytchnieniowa

Gmina Leszno przystępuje do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem programu jest pomoc rodzinom w sprawowaniu opieki bezpośredniej nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek na czas sprawowania opieki.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami. 

Limit usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego wynosi 14 dni.

Udział w programie jest bezpłatny.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Leszno przystępuje do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Program zapewni wsparcie następującym osobom:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobom niepełnosprawnym mającym orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z ww. orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Udział w programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt z OPS w Lesznie pod nr tel. 22 725 81 55 w godzinach pracy:

 • poniedziałek 9–18,
 • wtorek–czwartek 8–16
 • piątek 8–15.

W drugiej połowie roku ruszy nabór wniosków do kolejnej edycji programu na rok 2024.