LXVIX Sesja Rady Gminy Leszno 01.03.2023 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu z LXIV/2022 z Sesji hybrydowej Rady Gminy Leszno z dnia 14 grudnia 2022 r., Protokoł z LXV/2022 z Sesji hybrydowej Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2022 r. oraz Protokół z LXVI/2023 z Sesji Nadzwyczajnej hybrydowej z dnia 9 stycznia 2023;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata
2023-2033;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. ;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.;
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2023 roku;
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny;
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/363/2022 Rady Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim
Parkiem Narodowym – etap II;
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka – Kosodrzewiny;
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Korfowe – Kocanki;
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek – Mirabelki;
16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stelmachowo – Jabłoni;
17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki – Główna;
18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki i Wilkowa Wieś – Brzezinki;
19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, Korfowe i Szymanówek – Przytulna;
20.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
21.Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska w sprawie braku podstaw do wygaszenia mandatu radnej;
22.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Rady Leszno na rok 2023;
23.Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
24. Sprawy różne;
25. Zamknięcie obrad.