Szukamy gońca!

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Urząd Gminy w Lesznie poszukuje osoby do pracy w charakterze GOŃCA

miejsce pracy: teren Gminy Leszno

forma zatrudnienia – umowa zlecenie

 Przedmiot zlecenia:

Doręczanie  przesyłek zwykłych, poleconych i za potwierdzeniem odbioru na terenie Gminy Leszno, przynoszenie zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz dwukrotnie awizowanej i nieodebranej korespondencji, a także pozostawianie awizowanej korespondencji w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Leszno.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • ukończone 18 lat
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • znajomość terenu Gminy Leszno
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności gońca,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin wykonywania umowy zlecenie:

od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku;

Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Leszno, Aleja Wojska Polskiego 21 do dnia 20  lipca 2021 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „GONIEC-umowa zlecenie”.

Szczegółowych informacji w przedmiocie w/w oferty pracy można uzyskać pod nr telefonu: 22 4871104 w godzinach pracy Urzędu Gminy Leszno.