Komisja Budżetu, Inwestycji i Finansów 14.11.2019

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie planu posiedzenia Komisji.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2019 rok.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2019 długoterminowego kredytu.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.