XVI Sesja Rady Gminy 30.10.19

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leszno na lata 2019-
  2021”.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielomieszkaniowym.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023:
  a) odczytanie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  b) wybór komisji skrutacyjnej oraz przeprowadzenie głosowania tajnego,
  c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
  (projekt wniesiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Leszno)
 9. Zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.