Komisja Kultury i Edukacji 29.09.2022 r. godz. 16:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia;
3. Omówienie wyników z egzaminu ósmoklasistów 2022;
4. Omówienie wakatów w placówkach gminnych;
5. Omówienie systemu rekrutowania do klas pierwszych;
6. Sprawy różne;
7. Zamknięcie posiedzenia.