Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 24.08.2020

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie planu posiedzenia Komisji.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2020 rok.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.