LIII Sesja Rady Gminy Leszno 13.04.2022 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print


Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
4. Zamknięcie posiedzenia.