LX Sesja Rady Gminy Leszno 28.04.2021

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIX/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 31 marca 2021 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
8. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leszno na temat Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Złotów przy ulicy Brunona Radowskiego, w trybie bezprzetargowym;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, Gmina Leszno;
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilkowa Wieś, Gmina Leszno;
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czarnów, Gmina Leszno;
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gawartowa Wola, Gmina Leszno;
15. Interpelacje i zapytania Radnych;
16. Sprawy różne;
17. Zamknięcie posiedzenia.