Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 26.04.2021

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie Protokołu Nr XXXIX/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 31 marca 2021 r.;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Złotów przy ulicy Brunona Radowskiego, w trybie bezprzetargowym;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leszno na temat Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, Gmina Leszno;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilkowa Wieś, Gmina Leszno;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czarnów, Gmina Leszno;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gawartowa Wola, Gmina Leszno;
14. Rozpatrzenie petycji, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Gminy Leszno oraz dyskusja nad petycjami – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
15. Sprawy różne;
16. Zamknięcie posiedzenia.