LXIII Sesja Rady Gminy Leszno 21.07.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu Nr XLII/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 22 czerwca 2021 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Leszno działek drogowych o nr ew. 209/1 i 209/2 położonych w obrębie Wólka, gmina Leszno;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 971/37, położonej w obrębie Leszno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leszno na rok szkolny 2021/2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szadkówek, Gmina Leszno;
13. Interpelacje i zapytania Radnych;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie posiedzenia.