LXXI Sesja Rady Gminy Leszno 26.04.2023 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu z LXVII Sesji z 25 stycznia 2023 r. oraz z LXVIII Sesji z dnia 8 lutego 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2023-2033;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu na okres 3 lat;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę gruntu na okres 5 lat;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wrażania zgody na nabycie na rzecz gminy Leszno działek z przeznaczeniem pod drogi gminne;
10. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leszno na temat Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Gminy Leszno;
12. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie obrad.