LXXIV Sesja Rady Gminy Leszno 12.07.2023 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
7. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
8. Sprawy różne;
9. Zamknięcie obrad.