Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji w dniu 17.07.2023 godzina 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku
Omówienie i zaopiniowanie wniosku złożonego przez Pana Wójta Gminy Leszno w sprawie zakupu działki nr 280/2 obręb Leszno z przeznaczeniem na plac zabaw, siłownię plenerową, miejsce spotkań mieszkańców;
3. Omówienie i zaopiniowanie wniosku w sprawie zakupu działki nr. 98/13 w obrębie Wiktorów gmina Leszno;
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie posiedzenia.