LXXVI Sesja Rady Gminy Leszno 27.09.2023 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie protokołów z LXXIII Sesji z dnia 28 czerwca 2023 r. oraz z LXXIV Sesji z dnia 12 lipca 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/274/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działki z przeznaczeniem pod drogę gminną;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie oraz udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej, określanej, jako 580-BIS, na terenie gminy Leszno;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
13. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie obrad.