Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Leszno 20.09.2023 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Gminy Leszno oraz dyskusja nad pismami.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.