Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Wsi 29.03.2021

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Wsi Rady
Gminy Leszno.
2. Przedstawienie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Wsi
na rok 2021.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.