Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Kultury i Edukacji – 18.05.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie planu posiedzenie Komisji.

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2020 rok.

4. Omówienie projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola numer 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenie.