Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji – 16.06.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Omówienie i zaopiniowanie wniosków:

·  wykupienie działek 130/6 i 129/7 w Zaborowie;

·  sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki 424/68 obręb Leszno;

·  scalenie i podział działek 119, 120, 121, 123, 125 w Zaborowie;

·  nieodpłatne przekazanie działek 1/8 i 1/12 w Feliksowie;

·  zaopiniowanie wniosku o zakup działki o nr ew. 1036 w obrębie Leszno na rzecz osób prywatnych;

·  zaopiniowanie sprzedaży dzierżawionej pod pawilon (rozpatrywany ponownie) części działki 471/5 obręb Leszno;

·  przyjęcie pisma sołectwa Gawartowa Wola w ramach uwag do planu zagospodarowania przestrzennego Gawartowej Woli.

3.       Wolne wnioski.

4.       Zamkniecie posiedzenia.