XXVI Sesja Rady Gminy Leszno – 17.06.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie Protokołów: Nr XXII/2020 z Sesji Rady Gminy Leszno z dnia 26 lutego 2020 r.,
  Nr XXIII/2020 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Leszno z dnia 10 marca 2020 r. oraz
  Nr XXIV/2020 z Sesji Nadzwyczajnej zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Leszno;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 579 ul. Błońskiej w m. Leszno, gmina Leszno;

(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

 1. Interpelacje i zapytania Radnych;
 2. Sprawy różne;
 3. Zamknięcie posiedzenia.