Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji. 28.01.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Zapoznanie komisji i obecnych mieszkańców z pismami jakie wpłynęły do rozpatrzenia i zajęcie stanowiska wobec nich.
2.1. Skarga na uciążliwą „hodowlę” kur na ulicy Warszawskiej.
2.2. Sprawa przekazana jako naruszenie prawa zagospodarowania terenu, działki w Wyględach.
2.3. Status drogi w Wilkowej Wsi.
3. Omówienie sprawozdania komisji za rok 2019.
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie posiedzenia.