Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 29.03.2021

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Sporządzenie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2020 rok;
3. Omówienie zestawienia postępowań przetargowych
przeprowadzanych w 2020 roku;
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie posiedzenia.