Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisji Infrastruktury. 27.01.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie Komisji oraz zaproszonych gości z pismem, które wpłynęło do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz dyskusja nad pismem.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie obrad.