Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Kultury i Edukacji 03.07.2023 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Zapoznanie zebranych z petycją, która wpłynęła do Rady Gminy Leszno oraz dyskusja nad petycją.
5.Sprawy różne.
6.Zamknięcie posiedzenia.