Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 07.06.2021r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Rozpatrzenie petycji, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Gminy Leszno oraz dyskusja nad petycjami;
16. Sprawy różne;
17. Zakończenie obrad.