Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 25.04.2022 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print


Planowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022.;
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leszno na lata 2022 – 2024”;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Leszno na 2022 rok”;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leszno na temat Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji;
7. Sprawy różne;
8. Zamknięcie posiedzenia.