Zagrożenie związane z pyłem zawieszonym PM10

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 Data wystąpienia 25.04.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka. 

Od dnia 25.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
Przyczyny:

  • Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

Treść komunikatu –> Powiadomienia dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu docelowego bezo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 2022