Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 26.09.2022 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewniak oraz części wsi Wilkowa Wieś, Wilków i Grądki;
7. Omówienie i zaopiniowanie wniosku firmy Rent Expert sp. z o.o.;
Wniosek firmy Rent Expert sp. z o.o. w sprawie sprzedaży przez Gminę Leszno działki ew. nr 432/13 o pow. 0,0201 ha położonej w Zaborowie, wydzierżawianej pod wieżę telekomunikacyjną.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno;
10. Sprawy różne;
11. Zamknięcie posiedzenia.