Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 27.06.2022 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego lipy drobnolistnej rosnącej na poboczu ulicy Fabrycznej, naprzeciwko posesji nr 7 w miejscowości Leszno;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, Gmina Leszno;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Feliksów, Gmina Leszno;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi Mieszkańca na działania Rady Gminy Leszno złożonej do Wojewody Mazowieckiego;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580
i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580
i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II;
11. Omówienie i zaopiniowanie wniosków mieszkańców Gminy Leszno;
• Wniosek mieszkańca o nabycie działki nr 105/19 w obrębie Szymanówek, Gmina Leszno;
• Wniosek o przyłączenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leszno do nieruchomości przyległej w trybie bezprzetargowym;
12. Sprawy różne;
13. Zamknięcie posiedzenia.