LVII Sesja Rady Gminy Leszno 29.06.2022 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu LI/2022 z Sesji Nadzwyczajnej zadanej Rady Gminy Leszno z dnia 9 lutego 2022 r., Protokół Nr LIV/2022 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 27 kwietnia 2022r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego lipy drobnolistnej rosnącej na poboczu ulicy Fabrycznej, naprzeciwko posesji nr 7 w miejscowości Leszno;
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, Gmina Leszno;
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Feliksów, Gmina Leszno;
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I;
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II;
12.Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi Mieszkańca na działania Rady Gminy Leszno złożonej do Wojewody Mazowieckiego;
13.Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie obrad.