Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 29.05.2023 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2023-2033;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2023 roku;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Leszno do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustaleń ich przebiegu;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Szkolnej w Lesznie;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, Gmina Leszno;
10. Sprawy różne;
11. Zamknięcie posiedzenia.