Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 29.08.2022 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcia przez Gminę Leszno porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leszno na rok szkolny 2022/2023;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewniak oraz części wsi Wilkowa Wieś, Wilków i Grądki;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działki z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1036/4, położonej w obrębie Leszno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 105/19, położonej w obrębie Szymanówek, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, Gmina Leszno (ulica Czereśniowa);
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie posiedzenia.