Wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ochrony Środowiska- 15.06.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027.

4.       Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020.

5.       Zapoznanie Komisji z pismem, które wpłynęło do Urzędu Gminy o wprowadzenie zniżek w opłatach za śmieci dla mieszkańców kompostujących bioodpady.

6.       Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za te opłaty.

7.       Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Leszno.

8.       Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.       Sprawy różne.

10.   Zamknięcie posiedzenia.