XXV Sesja Rady Gminy Leszno – 20.05.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020;
  ( projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
  rewitalizacji Gminy Leszno;
  ( projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola;
  ( projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, Gmina Leszno;
  ( projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia publicznego Przedszkola nr 1 im.
  Leśnych skrzatów w Lesznie poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych;
  ( projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Lesznie za 2019 rok;
  ( projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
  Narkomanii Gminy Leszno za 2019 rok;
  ( projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 11. Interpelacje i zapytania Radnych;
 12. Sprawy różne;
 13. Zamknięcie posiedzenia.