Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w Lesznie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

🔴[Sprawozdanie z badań hałasu]  – kliknij, aby powiększyć

🔴AKREDYTACJA LABORATORIUM BADAWCZEGO 

 

Rada Gminy Leszno podczas najbliższej sesji podejmie decyzję dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lesznie. Radni zdecydują, czy zmienić przeznaczenie obszaru, na którym znajduje się firma Dawtona, i umożliwić na nim działania z zakresu produkcji rolniczej i magazynowania.

Firma Dawtona planuje kolejne przedsięwzięcia, jednak z powodu braku planu zagospodarowania przestrzennego, może być to utrudnione. Należą do nich między innymi inwestycje kanalizacyjne, które pozwolą na odprowadzenie wody z ulicy Lipowej, oraz modernizacja parku maszynowego, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości ze strony firmy. W planach jest także zagospodarowanie terenu o powierzchni trzech tysięcy metrów kwadratowych poprzez połączenie dwóch budynków.

Przypomnijmy: 2 marca 2019 roku odbyło się spotkanie zorganizowanego przez Urząd Gminy dla mieszkańców z przedstawicielami firmy Dawtona. Tematem była działalność firmy i jej rozwój na terenie gminy Leszno oraz współpraca z mieszkańcami. Przedstawiciele firmy zobowiązali się wówczas do podjęcia szeregu działań mających zmienić sposób działania firmy na mniej uciążliwy dla mieszkańców z najbliższego sąsiedztwa firmy. Wszystkie poniżej wymienione zobowiązania zostały spełnione:

  • zmiana sposobu odprowadzania ścieków produkcyjnych,
  • zastosowanie technologii zmniejszającej hałas
  • poprawa nawierzchni ulicy Ogrodowej,
  • budowa placu zabaw dla dzieci.

Szczególnie istotną zmianą było wyeliminowanie uciążliwych zapachów dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń odprowadzających ścieki. Zniknął także hałas dokuczający mieszkańcom. Obecnie dźwięki, które wydobywają się z magazynów, nie są głośniejsze od tych, które powodują samochody ciężarowe poruszające się po drogach publicznych. Ostatni pomiar dźwięku został wykonany w miniony poniedziałek (15 lutego) i jego rezultat prezentujemy na infografice.

Porządek obrad oraz projekty uchwał , które będą procedowane podczas XXXVII sesji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gminaleszno.pl 

Pomiar hałasu prowadzony na ulicy Sokołowskiej.

Pomiar hałasu w okolicy hali magazynowej