Spotkanie w sprawie budowy oczyszczalni ścieków – relacja

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W ramach zbierania uwag dotyczących planów budowy oczyszczalni ścieków w gminie Leszno we wtorek 16 lutego odbyło się spotkanie mieszkańców gminy, wójta i radnych z dr. inż. Pawłem Pietraszkiem, autorem koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w gminie Leszno, który zaprojektował z zespołem m.in. oczyszczalnie w Rykach czy Garwolinie. Omawiano tak ważne kwestie, jak lokalizacja nowej oczyszczalni i jej ewentualna uciążliwość dla mieszkańców.

Spotkanie, z powodu pandemii, miało ograniczoną liczbę uczestników, było jednak transmitowane online. Transmisja cieszyła się rekordową oglądalnością, śledziło ją blisko 100 osób na portalu Facebook.

Lokalizacja

Ponieważ niektórzy mieszkańcy są zaniepokojeni wyznaczoną lokalizacją oczyszczalni, wójt gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz zobowiązał się, że zostanie wykonana dodatkowa analiza możliwości budowy oczyszczalni w innych miejscach. Analiza będzie zawierała koszty wykupu działek oraz kwestię ich odrolnienia, na które musi zgodzić się Minister Rolnictwa. Zostanie również oszacowany czas, o który przedłuży się realizacja inwestycji. 

– Nie ma innej działki, na której można już teraz zacząć budowę oczyszczalni – powiedział wójt Grzegorz Banaszkiewicz. – Przypominam, że Błonie zapowiedziało odłączenie nas od swojej oczyszczalni w 2025 roku. Wyznaczenie innego miejsca jest możliwe, ale to potrwa. Potrzeba trzech lat na samo planowanie przestrzenne.

Wójt potwierdził również, że raport oddziaływania na środowisko przez oczyszczalnię zostanie sporządzony, nawet jeśli instytucje takie jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. nie będą go wymagały.

Dr. inż. Paweł Pietraszek, autor koncepcji, podkreślił, że zaproponowana technologia pozwala na umiejscowienie obiektu w otulinie Kampinoskiego Parku Kampinoskiego.

Miejsce planowanej budowy oczyszczalni zostało wybrane ze względu na to, że działka znajduje się na końcu węzła, do którego prowadzą przewody z kanalizacją z miejscowości Leszno i Zaborówek.

Gmina nie ma innych działek powiązanych z siecią kanalizacyjną. 

Wybór innego miejsca spowoduje dodatkowe koszty w związku z przeniesieniem istniejącej infrastruktury. Szacowane koszty to około 15 mln, czyli blisko tyle, ile może kosztować sama budowa oczyszczalni – szacuje Paweł Pietraszek. O ile w ogóle będzie to możliwe technicznie – podkreślała konsultant.

Technologa

Najważniejsze fakty dotyczące technologii w której ma być wybudowana oczyszczalnia:

  • Oczyszczalnia będzie obiektem zblokowanym, zakrywającym komory biologicznego oczyszczania. Proces oczyszczania będzie zachodził przy zakrytych komorach nie generując żadnych odorów,
  • Zastosowanie układu filtrów w procesie oczyszczania pozwoli na uzyskanie bardzo wysokiej jakości ścieku oczyszczonego,
  • Powstanie woda, którą będzie można wykorzystać do nawadniania zieleni,
  • Jakiekolwiek oddziaływania nie wydostaną się poza granice działki, Układ dezodoryzacji będzie filtrował powietrze wydostające się z obiektu oczyszczalni. Zapobiegnie to ewentualnym nieprzyjemnym zapachom.

Inne kwestie związane z nową oczyszczalnią ścieków

Mieszkańcy gminy Leszno wyrazili różne obawy związane z nową budową. Podczas spotkania wójt Grzegorz Banaszkiewicz oraz dr inż. Paweł Pietraszak odpowiedzieli na część pytań:

  • Nie ma możliwości, żeby ścieki z Dawtony były przepuszczone przez oczyszczalnię ścieków w Lesznie.
  • Program rewitalizacji terenów sołectwa Leszno Południe (aktywizacja parku Karpinek, remonty elewacji budynków) nie kłóci się z projektem budowy oczyszczalni.
  • Na ewentualność awarii prądu zostanie zaprojektowany system podtrzymujący funkcję w oczyszczalni. W raporcie oddziaływania na środowisko obiektu znajdzie się cały rozdział poświęcony możliwości awarii i jej oddziaływanie na środowisko.

Po każdym etapie projektowania budowy oczyszczalni będzie organizowane spotkanie z mieszkańcami, aby podsumować dotychczasowe ustalenia.

Oczyszczalnia w Rykach

Oczyszczalnia w Garwolinie 

 

Zapis spotkania mieszkańców z wójtem, radnymi oraz autorem koncepcji oczyszczalni.