Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

„ZDALNA SZKOŁA +„ – INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu:
„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Cel główny projektu:
zapewnienie uczniom (w tym uczniom z rodzin wielodzietnych) i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

Opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1181789539  zawartej 25.11.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Leszno, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 55.000,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 55.000,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Gmina Leszno): 0,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: listopad 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: maj 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu:

liczba zakupionych laptopów – 25 szt.

liczba zakupionych tabletów – 5 tabletów

 

Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół – 2  

Szkoła Podstawowa  im Stefana Batorego w Lesznie

Szkoła Podstawowa im Powstańców 1863 roku w Zaborowie

nauczyciele – 5 szt. , uczniowie 25 szt.