Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
Gmina Leszno w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”,
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja
ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu
Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz
przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do
nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła XYZ 1 otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów
komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora
multimedialnego, monitora interaktywnego 2 oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę
zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną
nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi: 80 624 303,30 zł, natomiast
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 61 624 333,56 zł.

Projekt realizowany do dnia 31.12.2023 r.