Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Opis projektu: Wymiana lamp sodowych wysokoprężnych na lampy ledowe energooszczędne wraz z modernizacją elektrycznego sterowania oświetleniem SON/SOK. Projekt przewiduje wymianę ok. 1500 sztuk lamp w Gminie Leszno. Modernizacja  oświetlenia konieczna jest ze względu na wieloletnią eksploatację dotychczasowych  lamp. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska naturalnego w Gminie Leszno.

Dofinansowanie: W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów udzielona została Gminie Leszno Promesa finansowa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota dofinansowania: 2.016.962,11 PLN