Przebudowa dróg i nawierzchni w gminie Leszno

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Opis projektu: Projekt zakłada modernizację dróg istniejących polegającej na przebudowie ich nawierzchni. Inwestycje wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz pieszych.  Projekt obejmuje: przebudowę drogi gminnej nr 410415W ul. Środkowej w m. Zaborów i m. Wiktorów, polegającą na przebudowie jezdni z budową chodnika i odwodnienia; przebudowę drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w m. Wiktorów polegającą  na przebudowie jezdni z budową odwodnienia; przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej – ulicy Miłosza w Lesznie polegającą na przebudowie jezdni z budową chodnika i odwodnienia; przebudowę  nawierzchni drogi wewnętrznej – ulicy Prostej w Grądach polegającą  na przebudowie jezdni oraz wykonaniu poboczy  i odwodnienia.

Dofinansowanie: W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów udzielona została Gminie Leszno Promesa finansowa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach  edycji 3PGR dla gmin w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Kwota dofinansowania: 1 960 000 PLN.