Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Nazwa projektu: Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie.

Opis projektu: W ramach inwestycji planuje się renowację budynku dawnej kuźni, tak zwanej starej szkoły elementarnej w Zaborowie znajdującej się przy ul. Leśnej 2 w miejscowości Zaborów w gminie Leszno. Zabytek ten został wpisany do Rejestru zabytków województwa mazowieckiego (Nr rejestru A-2) oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków. Prace będą prowadzone pod wytycznymi konserwatora zabytków.

 Zakres prac objętych renowacją to:

  1. Wymiana dachu, tj. wymiana konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym budynku. Wymiana orynnowania, obróbek blacharskich i rur spustowych.
  2. Wymiana drewnianych stropów.
  3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z montażem nowej spełniającej wymagania ochrony termicznej.
  4. Wykonanie docieplenia stropu.
  5. Remont lub wymiana drewnianych podłóg (zależnie od przeprowadzonych badań)
  6. Remont elewacji – według zakresu ustalonego w badaniach.

Po renowacji odnowiony budynek służyć będzie ogółowi społeczności gminnej, na potrzeby organizacji spotkań i wydarzeń lokalnych.

 

 

Dofinansowanie: W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja 2, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów udzielona została Gminie Leszno Promesa finansowa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota dofinansowania: 1.960.000,00 zł.