Termomodernizacja Przedszkola w Zaborowie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola w Zaborowie.

Opis projektu: Gmina Leszno w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku dokona modernizacji dachu, montażu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła w budynku Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie przy ul. Szkolnej 6 w Zaborowie na terenie Gminy Leszno. Inwestycja będzie miała na celu poprawę warunków technicznych budynku oraz zmniejszenie kosztów zapewnienia odpowiednich warunków komfortu jego użytkowania w tym zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dla dzieci.
Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Dofinansowanie: W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów udzielona została Gminie Leszno Promesa finansowa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł.