Budowa punktów świetlnych w ulicy Lema w Lesznie.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dnia 14.03.2024r., Wójt Gminy Leszno wraz z przedstawicielami Województwa Mazowieckiego podpisał  umowę nr W/UMWM-UU/UM/RW/1200/2024 o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa punktów świetlnych w ulicy Lema w Lesznie” – Zadanie współfinansowane  ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”

Województwo Mazowieckie  przyznało dotację w kwocie  15.000,00 zł. Wartość szacunkowa zadania to 120.000,00 zł.

Cel zadania: Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Leszno Północ poprzez wybudowanie punktów świetlnych w ulicy Lema.

 

W ramach zadania  zostanie wybudowana  sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w  ul. Stanisława Lema oraz ul. Tuwima  co wpłynie korzystnie na  bezpieczeństwo i komfort poruszania się  mieszkańców po terenie Sołectwa.