Zgłoś swój pomysł na rewitalizację!

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zachęcamy do wypełnienia karty projektu na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno. Poprzez kartę projektu możesz zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie gminy.

Karta projektu GPR Leszno

Karta projektu GPR Leszno

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny być zintegrowane, a działania w ramach projektu muszą ze sobą współgrać. Ważne jest aby działania społeczne miały priorytet, ponadto projekty infrastrukturalne powinny mieć uzasadnienie społeczne. 

Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji, ale powinny być planowane do realizacji na obszarze rewitalizacji.

Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.

Karty można pobrać i składać:

 Karty można składać od 27 sierpnia do 10 września 2020 r.

Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia. Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu. 

Instrukcja wypełniania karty projektu znajduje się w opisie poszczególnych pól.

Mobilne punkty konsultacyjne wraz ze spacerami badawczymi, podczas których będzie można porozmawiać na temat pomysłów na zmiany na obszarze rewitalizacji odbędą się:

  • 01.09. 2020 r. w g. 9.00 -12.00  w Gawartowej Woli, przy sklepie
  • 01.09.2020 r. w g. 13.00 -16.00 w Zaborowie, skwer przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku