Budowa strefy aktywności w Lesznie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dnia 07.07.2022 r. Wójt Gminy Leszno podpisał wraz z przedstawicielami Województwa Mazowieckiego Umowę o przyznaniu pomocy Nr 02937-6935-UM0714943/22 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł operacji: „Budowa strefy aktywności w Lesznie”.

Cel operacji: ,,Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej  poprzez budowę strefy aktywności w Lesznie  do dnia złożenia wniosku o płatność oraz jej udostępnianie w okresie trwałości projektu’’ 

Opis operacji: Budowa Strefy  Aktywności w Lesznie prowadzi do stworzenia nowego, ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu rekreacyjnego i turystycznego u zbiegu ulic Leśnej i  Tuwima na działce nr 1029/2 obręb 0011 Leszno. Projekt przewiduje wybudowanie na ww. działce strefy aktywności (placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej) dla różnych  grup wiekowych z elementami małej architektury spełniającymi funkcję rekreacyjną, wypoczynkową i zabawową. Zamontowane zostaną: następujące urządzenia: zestaw z piaskownicą – 1 komplet, piramida linowa – 1 sztuka, zjazd linowy – 1 komplet, karuzela tarczowa – 1 sztuka, huśtawka wahadłowa podwójna – 1 komplet, bujak sprężynowy jednoosobowy – 3 sztuki, stojaki na rowery – 5 sztuk, kosze na śmieci – 2 sztuki , ławki z oparciem – 4 sztuki oraz tablica z regulaminem – 1 sztuka. Projekt przewiduje nasadzenia drzew na terenie obiektu w liczbie 26 drzew liściastych – lip drobnolistnych.  Plac zabaw będzie ogrodzony. Wewnątrz ogrodzenia i na połączeniu z istniejącym utwardzeniem będą chodniki z betonowej kostki brukowej. Ze względu na  konieczność zachowania powierzchni biologicznie czynnej część nawierzchni istniejącego parkingu zabudowanego kostką brukową zostanie wymieniona na  wykonaną  z krat przerostowych umożliwiających rośnięcie trawy.  W projekcie  przewidziano stojaki na rowery, ławki z oparciem, wymianę nawierzchni parkingu na bezpieczną. Elementy te  mogą stanowić  doskonałą bazę   przystankową, początkową lub końcową dla turystyki w tej lokalizacji  przez wzgląd na  bliskość  szlaków  pieszych oraz rowerowych na terenie sąsiadującego nieopodal Kampinoskiego Parku Narodowego. Projektowane zagospodarowanie działki ma na celu wykonanie: prac przygotowawczych, wymiany nawierzchni parkingu, położenie  nawierzchni bezpiecznej placów zabaw, chodnika, ogrodzenia, urządzeń do zabawy oraz innych elementów małej architektury, nasadzenia drzew oraz rekultywacji trawników. Miejsce będzie służyło zabawie, rekreacji i turystyce oraz  wypoczynkowi. Spędzanie aktywnie czasu całą rodziną z przerwą na zabawę dla dzieci  oraz odpoczynek dla dorosłych w strefie poszerzy ofertę turystyczną.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 205.664,- zł