Budowa strefy aktywności w Lesznie

Kategorie: PROW 2014-2020

Dnia 07.07.2022 r. Wójt Gminy Leszno podpisał wraz z przedstawicielami Województwa Mazowieckiego Umowę o przyznaniu pomocy Nr 02937-6935-UM0714943/22 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

7 lipca 2022