XIV Sesja Rady Gminy Leszno 31.07.19

Kategorie: Transmisje obrad

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej. Zapytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/197/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2017 r....

31 lipca 2019