Analizy i raporty

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klauzula informacyjna

Uchwały

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Odbiór elektroodpadów

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH O OBOWIĄZKU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK
o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Oświadczenie
o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 


Miejsca zagospodarowania odpadów w 2013 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2014 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2015 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2016 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2017 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2018 r.


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2013 ROK – KOREKTA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK – KOREKTA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015 ROK – KOREKTA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2017 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2018 ROK


Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2013 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2013 r. – KOREKTA

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2014 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2014 r. – KOREKTA

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2015 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2015 r. – KOREKTA

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2016 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2017 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2018 r.